Previous slide
Next slide
שיפור ופיתוח פני העיר
בית-הספר וייצמן
פרויקט הקמת האגף החדש בבית הספר וייצמן, בשטח כולל של 1900 מ"ר.
המוזיאון לאמנות וקריית המוזיאונים
פרויקט נרחב של הקמת קריית מוזיאונים ייחודית שתהווה מוקד משיכה תרבותי משמעותי לעיר וכן עוגן לפיתוח האזור לטובת ציבור תושבי העיר ומבקריה.
הפארק הלאומי רמת גן
הסבר שקופית שיבינו על מהפארק הלאומי של רמת גן, הינו אי ירוק, פסטורלי ומלא עניין, המהווה אבן שואבת לתושבי העיר ולמבקרים.ה מדובר
פיתוח רחובות מתחם הבורסה
פרויקט חידוש, שיפוץ ופיתוח של חמישה רחובות מרכזיים במתחם - תובל, הרקון, הרקון החדש, היצירה, בצלאל ושוהם.
הקמת גני שעשועים לילדים ברחבי העיר
Previous slide
Next slide

החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן

החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ, הינה חברה בבעלות עיריית רמת גן. החברה מהווה זרוע ביצועית עירונית מרכזית לייזום, פיתוח, ניהול וביצוע פרויקטים מגוונים למען קידום התפתחותה של העיר ולמען תושבי העיר ולרווחתם.
הצלחתה נעוצה ביכולת לאזן בין ביצוע והשלמה אפקטיבית של פרויקטים הנדסיים משמעותיים, לבין איתור ומימוש עקבי של הזדמנויות עסקיות מניבות בשטחים ונכסים עירוניים.

פרויקטים נבחרים

הפארק הלאומי רמת גן

אי ירוק, פסטורלי ומלא עניין, המהווה אבן שואבת לתושבי העיר ולמבקרים
לפרטים נוספים וצפייה בפרוייקט

בית ספר וויצמן

הקמת האגף החדש
לפרטים נוספים וצפייה בפרוייקט

כיכר רמב"ם DBOT

הקמת כיכר עירונית ברחבה השוכנת ברחוב ביאליק
לפרטים נוספים וצפייה בפרוייקט

המוזיאון לאמנות וקריית המוזיאונים

פרוייקט נרחב של הקמת קריית המוזיאונים
לפרטים נוספים וצפייה בפרוייקט

פארק ואדי כופר

פיתוח הפארק והפיכתו לפארק ייחודי ומרשים
לפרטים נוספים וצפייה בפרוייקט

תחומי פעילות

החברה הכלכלית משמשת כזרוע ביצועית של העירייה בתחום פיתוח ובניה ציבורית. תחום הבינוי מהווה כיום את בסיס הפעילות הראשי של החברה והחברה שואפת להמשיך ולהרחיב תחום זה בשנים הבאות, בהתאם למדיניות הנהלת העיר, יו"ר החברה והדירקטוריון.

בנוסף, פועלת החברה להמשיך בפעילותה לאיתור הזדמנויות עירוניות עסקיות בשטחים ונכסים עירוניים, לצורך יצירת רווחים והון עצמי אשר יופנו להמשך פיתוח העיר לרווחת התושבים.