אודות Copy

החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ, הינה חברה בבעלות עיריית רמת גן. החברה מהווה זרוע ביצוע עירונית מרכזית לייזום, פיתוח, ניהול וביצוע פרויקטים מגוונים למען קידום התפתחותה של העיר ולמען תושבי העיר ולרווחתם.

הצלחתה נעוצה ביכולת לאזן בין ביצוע והשלמה אפקטיביים של פרויקטים הנדסיים משמעותיים, לבין איתור ומימוש עקבי של הזדמנויות עסקיות מניבות בשטחים ונכסים עירוניים.

תחום הבינוי מהווה כיום את בסיס הפעילות הראשי של החברה והחברה שואפת להמשיך ולהרחיב תחום זה בשנים הבאות, בהתאם למדיניות הנהלת העיר, יו"ר החברה והדירקטוריון.

החברה הינה חברת מטה "שלדית" ויעילה הנמצאת בצמיחה מתמדת. המבנה הארגוני של החברה מתחלק ל-4 זרועות: הנדסה, כספים והתקשרויות, פיתוח עסקי וניהול מנהלות עירוניות. במסגרת מבנה זה מעסיקה החברה תחת אחריותה צוותים מקצועיים חיצוניים בהתאמה להיקפי פעילותה המשתנים. כך מתאפשרת לחברה הגמישות הארגונית הנדרשת לצורך עמידתה ביעדים.

החברה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם העירייה, משרדי ממשלה וגופים ציבוריים נוספים, ביניהם רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון, לשכות התכנון המחוזיות ומשרד הפנים.

יעדי החברה

תחום בניה ותשתיות – הרחבת הפעילות בתחום התכנון, הבינוי והפיתוח וקבלת אחריות מלאה לניהול כלל הפרויקטים העירוניים בתחום זה, בהתאם למדיניות הנהלת העיר.
תחום יזמות ופיתוח עסקי – המשך איתור הזדמנויות עירוניות עסקיות ליצירת רווחים והון עצמי אשר יופנו להמשך פיתוח העיר לרווחת התושבים.
איזון תקציבי – שמירה על עודף תקציבי שנתי, בתום כל שנת פעילות.