דבר המנכ"ל

החברה הכלכלית לפיתוח רמת-גן בע"מ הינה חברה צעירה שהוקמה מחדש בשנת 2014, כתאגיד עירוני שיהווה זרוע ביצועית לקידום פרויקטים בתחום הייזום, הבינוי והפיתוח, מתוך ראייה עסקית ופיתוח כלכלי אורבני, ובהתאם למדיניות הנהלת העיר ויו"ר החברה והדירקטוריון.

החברה פועלת בסטנדרטים הגבוהים ביותר ובשיתוף פעולה מלא עם אגפי העירייה ועם כלל הגורמים הרלוונטיים ומאופיינת ביכולת ביצוע מהיר, יעיל ואיכותי תוך עמידה במסגרת לו"ז ותקציב מוגדרים.

תחת ניהולי, החל ממחצית שנת 2016, הרחיבה החברה את פעילותה בתחום הבינוי ופיתוח התשתיות והיא מבצעת כיום פרויקטים גדולים וייחודיים ברחבי העיר. בשנים הקרובות, בהתאם למדיניות החדשה של הנהלת העיר ויו"ר החברה, עתידה החברה להמשיך ולהרחיב את הפעילות ולהגיע להיקפי ביצוע של מאות מיליוני שקלים הכוללים את פיתוח השכונות החדשות בדרום מזרח העיר, במסגרת תכניות הותמ"ל, וביצוע מרבית עבודות הבינוי והפיתוח העירוניים.

החברה הכלכלית משמשת גם כחברה יזמית הפועלת למימוש הפוטנציאל הכלכלי הגלום בנכסי העיר. בתחום זה, מקדמת החברה מספר פרויקטים משמעותיים אשר עתידים להניב הכנסות משמעותיות לעירייה ולחברה ולתרום לרווחת תושבי העיר.

הגידול בהיקפי העבודה והפעילות מחייב לבצע התאמה אירגונית ובניית צוות מוביל להתמודדות עם האתגרים והמשימות העתידיות של החברה. בהתאם לכך, אושר מבנה אירגוני חדש. בעזרת צוות מקצועי בתחום הכספים וההנדסה, המסייעים לי, אנו מובילים תהליך לייצובה ופיתוחה הכלכלי של החברה.

כחברה צעירה, האתגר הגדול ביותר של החברה הכלכלית היה, ועודנו, ייצובה ומיצובה של החברה ככוח מוביל בקידום הפיתוח וכלכלת העיר. על החברה להמשיך להוכיח מדי יום כי היא נכונה להתמודד בכל אתגר או משימה שיוטלו עליה לטובת פיתוח העיר ורווחת התושבים.

אדר` קובי בן עטר
מנכ"ל החברה