הרמת כוסית בחברה הכלכלית בנוכחותו של ראש העיריה ויו"ר החברה הכלכלית – כרמל שאמה הכהן.