השקת מגרש ספורט בשיכון הצנחנים

חנכנו הבוקר את מגרש הספורט החדש בשיכון הצנחנים בנוכחות כבוד ראש העיר,

נציגים עירוניים ותושבי השכונה .

עוד פעילות מבורכת שסיימנו בהצלחה.