חברות כלכליות הן מנוע צמיחה ואני מתכוון לתרגם זאת הלכה למעשה

ראש עיריית רמת גן הנכנס, ישראל זינגר, נחוש בדעתו להוציא לפועל את התכניות שנותרו בשנים האחרונות במגירה, ולהוסיף תכניות מעשיות חדשות. בשלב הראשון מר זינגר חונך את "החברה הכלכלית" לרמת-גן בראשות המשנה שלו, מר מוקי אברמוביץ.