חברי דירקטוריון

נבחרי ציבור:
אדר` רננה ירדני, יו”ר הדירקטוריון, ויו”ר ועדת המכרזים וועדת כוח אדם של החברה
מר ליעד אילני, מ.מ רה”ע ומ.מ יו”ר
מר אדם קניגסברגר ,סגן ראש העיר
מר יצחק זילכה, חבר מועצת העיר וחבר ועדת המכרזים של החברה
מר חגי אשר, חבר מועצת עיר וחבר וועדת כוח אדם של החברה

נציגי עירייה:
גברת רחלי מרום, מנכ”לית העירייה
גברת סיגל חורש, מהנדסת העירייה
גברת שרון מוטליס,סגנית גזברית
גברת רעות בנק אלון,מנהלת מחלקת ביטוח

נציגי ציבור:
מר יאיר סהר
מר אברי קורן
עו”ד ארנון ג`רפי
גב’ בת חן קרטר