חברי דירקטוריון

א. כרמל שאמה הכהן – יו"ר הדירקטוריון

ב. רננה ירדני חברת – מועצה משנה ליו"ר

ג. יצחק זליכה – חבר מועצה

ד. אלי מוסרי – חבר מועצה

ה. עדנה וידל – חברת מועצה

ו. מוטי כהן – עובד עירייה

ז. גלית שניידר מימרן – עובד עירייה

ח. סיגל חורש – עובד עירייה

ט. חן גינון – עובד עירייה

י. אייל קורן – עובד עירייה 

יא. יאיר סהר – נציג ציבור

יב. אברי קורן – נציג ציבור

יג. בת חן קרטר – נציג ציבור

יד. יוסי שרעבי – נציג ציבור

טו. צאלה ווקסמן – נציגת ציבור