יזמות

החברה הכלכלית פועלת לאיתור וייזום פרויקטים אשר מתבססים על נכסים ומשאבים עירוניים קיימים לא ממומשים, לצורך יצירת הכנסות ישירות ועקיפות לעירייה ולחברה הכלכלית. לכל פרויקט נערכת בחינה מקדמית מקיפה לכדאיותו הכלכלית. מימונו יכול שיתבצע על ידי החברה ו/או בשיתוף יזמים פרטיים.