מכרזי קבלנים וספקים :

מכרז פומבי מס’ 2020/09 לתכנון, הקמה, אספקה ואחזקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית

פרסום מודעה בעיתון חוברת המכרז תאור האתר פרסום מודעה בעיתון מודעה פרסום בעיתונות מכרז 09-2020 גגות סולאריים_ לקריאה בחלון חיצוני והורדת הקובץ חוברת המכרז מכרז

למידע נוסף »

מכרזי כח אדם :

קולות קוראים :