מכרזי כח אדם :

קולות קוראים :

קול קורא להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושא כתיבת תכולת עבודה למכרז להקמת גגות ירוקים מעל מבני ציבור ברמת גן

פרסום הזמנה מעודכנת טבלת פירוט נסיון מקצועי הודעה בדבר דחיית מועדים מענה לשאלות הבהרה הודעה מס 2 למציעים פרסום הזמנה להציע הצעות – יועץ לכתיבת

למידע נוסף »