מכרזי קבלנים וספקים

מכרז מס' 05/2023 – לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ, ניהול, פיקוח וטיפול בגבייה (בעבור החכ"ל) לטובת מתן רשות שימוש זמנית בשטחי ציבור למטרת התארגנות קבלנית ברחבי העיר רמת גן

פרסום המכרז תשובות הבהרה פרסום המכרז מסמכי המכרז- שטחי התארגנות לפתיחה בחלון חדש תשובות הבהרה תשובות הבהרה- מכרז שימוש בשטחי התארגנות לפתיחה בחלון חדש

למידע נוסף »