מכרזי קבלנים וספקים

מכרז פומבי מס 03/2024 הזמנה להציע הצעות ל ביצוע עבודות פירוק ושיפוץ משרדים בבית גיבור ספורט ברחוב מנחם בגין 7 ברמת גן

מסמכי המכרז כתב כמויות פרוטוקול מפגש מציעים אישור על עריכת ביטוחים הבהרה מספר 1 מסמכי המכרז מסמכי המכרז לפתיחה בחלון חדש כתב כמויות כתב כמויות

למידע נוסף »

מכרז מס' 05/2023 – לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ, ניהול, פיקוח וטיפול בגבייה (בעבור החכ"ל) לטובת מתן רשות שימוש זמנית בשטחי ציבור למטרת התארגנות קבלנית ברחבי העיר רמת גן

פרסום המכרז תשובות הבהרה פרסום המכרז מסמכי המכרז- שטחי התארגנות לפתיחה בחלון חדש תשובות הבהרה תשובות הבהרה- מכרז שימוש בשטחי התארגנות לפתיחה בחלון חדש

למידע נוסף »