מנהלת הבורסה

מתחם הבורסה בעיר רמת גן, הינו אחד מרובעי העסקים היוקרתיים והמבוקשים בישראל, המשלב בין עולמות התעסוקה, הפנאי, המזון והתיירות.

שילוב בין מיקום מנצח, תמהיל עסקים אטרקטיבי ודרכי גישה נוחות, ממצבם את האזור כאבן שואבת לבעלי עסקים ומבקרים לאורך כל שעות היממה.

למתחם הבורסה חשיבות והשפעה אסטרטגיים על איתנותה הכלכלית של העיר רמת גן.

החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ, קיבלה לידיה בשנת 2015 את האחריות על מתחם הבורסה.
מנהלת הבורסה העירונית פועלת תחת המבנה האירגוני של החברה הכלכלית, בהתאם לחזון רה"ע למתחם.
מנהלת הבורסה מופקדת על ניהולו התקין של המתחם, על היבטי התפעול, הניקיון, הסדרת התנועה ועוד.

המנהלת אחראית על קידום ופיתוח המתחם, באמצעות שיפוצו ושדרוגו מבחינה תכנונית, אדריכלית ואומנותית. בנוסף, אחראית המנהלת על קידום תכניות שיווק ומיתוג, ניהול קשרי ציבור וקהילה, יצירת שיתופי פעולה בין עסקים, הכנסת עסקים ויזמים חדשים בתחום הבילוי והפנאי, ייזום אירועים אטרקטיביים והנגשת המתחם להולכי רגל.

אחת ממשימותיהן של החברה הכלכלית והמנהלת, הינה התוויית תכנית אסטרטגית ליישום `חזון מנהלת הבורסה` לשנים הבאות.

`תוכנית מתאר הבורסה` הינה ביטוי למימוש החזון העירוני, לקידום תכנית אסטרטגית ארוכת טווח בהיבטים של היקפי בינוי, קביעת ייעודי ושימושי קרקע, מדיניות תנועה וחניה.

תכנית זו מצויה בשלבי אישור מתקדמים בוועדה המחוזית, ומקודמת ע"י צוות תכנון איכותי מתחום התכנון האורבני, תכנון נוף, סביבה, כלכלה אורבנית ועוד.

מאז שנקבע חזון והוגדרו שימושים ויעודים ברורים, ניתן לראות התעוררות משמעותית של היזמים ובעלי הקרקעות במתחם הבורסה, הפועלים באופן מעשי לקידום פרויקטים משמעותיים בהתאם למדיניות.

פרטי קשר:
אמנון בוץ  – סמנכ"ל בורסה וקידום עסקים
טלפון: 03-7718300

לצפייה באתר לחצו כאן