ניהול ותפעול נכסים עירוניים

החברה הכלכלית פועלת לפיתוח והשבחה של שטחים ונכסים עירוניים בעלי פוטנציאל עסקי במטרה להשכירם ו/או להקים במסגרתם פרויקט אשר יכול להניב הכנסה שוטפת לעירייה ולחברה הכלכלית.