פיתוח ובניה ציבורית

החברה הכלכלית משמשת כזרוע ביצועית של העירייה בתחום פיתוח ובניה ציבורית (פארקים, מוסדות ציבור, תשתיות, תחבורה, מגרשי ספורט, רשתות תקשורת ועוד). במסגרת זו היא עורכת ומלווה פרויקטים החל משלב היזום, עריכת אומדנים, גיוס צוותי התכנון, עריכת תכנון מלא ופרסום מכרזים לבחירת הקבלנים המבצעים וכלה בפיקוח על עבודות הקבלנים עד השלמת הפרויקטים ומסירתם לעירייה.