צוות החברה

   
 

הנהלה

אדר` קובי בן עטר – מנכ”ל
office@calcalit-rg.co.il
03-7591000

שי פיינשטיין – עוזר מנכ”ל וממונה חופש המידע
Shay@calcalit-rg.co.il
03-7591007

בת אל דהן – מזכירת מנכ”ל
office@calcalit-rg.co.il
03-7591000

שני קארו – מזכירה
 shani@calcalit-rg.co.il
טלפון 037598011

אגף כספים

רו”ח יוסי ברזילי – סמנכ”ל כספים
yosi@calcalit-rg.co.il
03-7591008

אביגיל מויאל – מנהלת חשבונות
avigail@calcalit-rg.co.il
03-7591009

יפית טהרי אלישע    מנהלת חוזים והתקשרויות
yafit@calcalit-rg.co.il
037598004

 אודליה אפרהימי – מנהלת חשבונות

avigail@calcalit-rg.co.il
03-7591009

רותי חביב – מזכירה
ruti@calcalit-rg.co.il
037598027

אלונה ביתן – מזכירה
alona@calcalit-rg.co.il

אגף הנדסה

אדר` יעל אשל – סמנכ”ל הנדסה ופיתוח
Yael@calcalit-rg.co.il
03-7591012

שמואל סיטוון – מהנדס 
Shmuel@calcalit-rg.co.il
037598020

דורון פריליק – מהנדס
doron@calcalit-rg.co.il
037598017

יצחק ללישו – מהנדס
Isaac@calcalit-rg.co.il
037598018

גל סגל אחראית בקרה
gal@calcalit-rg.co.il 
03-7598025