צוות החברה

הנהלה

שי פיינשטיין
עוזר מנכ”ל וממונה חופש המידע
Shay@calcalit-rg.co.il
03-7591007

בת אל דהן
מזכירת מנכ”ל
office@calcalit-rg.co.il
03-7591000

 

לשכת מנכ"ל
עו"ד עינב בר כהןמ"מ מנכ"ל חברה  
עדי כרמוןלשכת מנכ"ל Adic@calcalit-rg.co.il03-7591003
קסניה גורבונובמנהלת קשרי קהילהkseniag@calcalit-rg.co.il 


אגף כספים

אולגה ששקיססמנכ"לית כספיםolgash@calcalit-rg.co.il03-7591008
רו"ח ציבי שטרןמנהלת בקרה תקציביתtzivi@calcalit-rg.co.il03-7591004
אביגיל מויאלמנהלת חשבונות ראשיתacc1@calcalit-rg.co.il03-7591014
אודליה איפרהימימנהלת חשבונותacc1@calcalit-rg.co.il03-7591014
בתאל דהאןמזכירהbateld@calcalit-rg.co.il03-7591011

אגף הנדסה

אדר' יעל אשלסמנכ"לית הנדסה ופיתוחyael@calcalit-rg.co.il03-7591012
דורון פריליקמהנדסdoron@calcalit-rg.co.il03-7591017
בני גרוסימהנדסbenny@calcalit-rg.co.il03-7591018
מריה איוונובסקימהנדסתmaria@calcalit-rg.co.il03-7591019
גל סגלאחראית בקרהgal@calcalit-rg.co.il03-7591025
אביטל יגודיובמזכירהeng1@calcalit-rg.co.il03-7591000


מנהלת התחדשות עירונית

רזיאל אחרקראש מנהלת התחדשות עירוניתraziel-a@ramat-gan.muni.il03-7591015
עינת פרייגרמנהלת תחום תכנוןeinat-p@ramat-gan.muni.il03-7591023
רוית קשטן ארצירכזת פרויקטיםravit-ka@ramat-gan.muni.il03-7591026
ספי סמדג'ה וסרמןמנהלת תחום חברה וקהילהseffi-sv@ramat-gan.muni.il03-7591024
עו"ד שירן שייועצת משפטיתshirans@fisher-lawfirm.com 
רות בן חמומזכירהminhelet@ramat-gan.muni.il03-7591028

אגף כספים

עו"ד יפית טהרי אלישע
מנהלת חוזים והתקשרויות
yafit@calcalit-rg.co.il
03-7591004

רו"ח שרי כהן
מנהלת יחידת כספים ושכר
sari@calcalit-rg.co.il
03-7591022

רו"ח צביה שטרן
תקציבאית
tzivi@calcalit-rg.co.il
03-7591021

אביגיל מויאל
מנהלת חשבונות ראשית
avigail@calcalit-rg.co.il
03-7591009

עטרה גאנה

מנהלת חשבונות
atara@calcalit-rg.co.il
03-7591009

אודליה אפרהימי
מנהלת חשבונות
avigail@calcalit-rg.co.il
03-7591009

רותי חביב

מזכירה
ruti@calcalit-rg.co.il
03-7591027

 

 

 

מנהלת התחדשות עירונית

רזיאל אחרק

ראש מנהלת התחדשות עירונית

raziel-a@ramat-gan.muni.il

03-9474101

נטלי נגר

מנהלת פרויקטים

natalyt@ramat-gan.muni.il

03-9474102

רוית קשטן ארצי

רכזת תכנון

ravit-ka@ramat-gan.muni.il

03-9474102

עו"ד שירן שי

יועצת משפטית

shirans@fisher-lawfirm.com

שני קארו

רכזת תחום חברה וקהילה

shani-ka@ramat-gan.muni.il

03-9474106

רות בן חמו

מזכירה

minhelet@ramat-gan.muni.il

03-9474100

אגף הנדסה

שמואל סיטוון
מהנדס
shmuel@calcalit-rg.co.il
03-7591020

דורון פריליק
מהנדס
doron@calcalit-rg.co.il
03-7591017

בני ג'רוסי
מהנדס
benny@calcalit-rg.co.il
03-7591018

אופיר שדה הולנדר
אדריכל
ofir@calcalit-rg.co.il
03-7591019

גל סגל
אחראית בקרה
gal@calcalit-rg.co.il
03-7591025

אביטל יאגודייב
מזכירה
eng1@calcalit-rg.co.il
טלפון 03-7591011