הליך מיון מוקדם למכרז 03/2022 לביצוע עבודות שיקום, שיפוץ ופיתוח כיכר רמב"ם ברמת גן