מתן שירותי רכז ניהול פרויקטים עבור החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ