מכרז 06/2022 לביצוע עבודות בינוי בית ספר יסודי ואולם ספורט רובע עמית ברמת גן