קול קורא לקבלת הצעות להיכלל ברשימת מאגר המפקחים למתן שירותים בפרויקטים מסוג "התחדשות עירונית"