קול קורא לקבלת הצעות להיכלל ברשימת מאגר עורכי הדין למתן שירותים בפרויקטים מסוג "התחדשות עירונית"