מכרז פומבי מספר 08-2020 – הקמת בית ספר תיכון מקיף (24 כיתות) ברמת גן