מכרז פומבי מספר 13/2022 לביצוע עבודות בינוי ופיתוח להקמת מרכז מצוינות ברמת גן