מכרז פומבי מספר 15/2022 לביצוע עבודות פיתוח ובניית מזרקה בגן המלך דוד ובשדרות הילד ברמת גן