מכרז פומבי משותף מספר 07/2022 לביצוע עבודות פיתוח ועבודות מים וביוב בתמ"ל 1002 ברמת גן