מכרז פומבי מספר 09/2022 לביצוע עבודות בינוי מרכז קהילתי נווה יהושע רמת גן