מכרז פומבי מספר 14/2021 לביצוע עבודות הקמה של מתחם סקייט-פארק בפארק הלאומי הרמת גן