מכרז פומבי מס 03/2024 הזמנה להציע הצעות ל ביצוע עבודות פירוק ושיפוץ משרדים בבית גיבור ספורט ברחוב מנחם בגין 7 ברמת גן