מכרז פומבי משותף מס' 07/2021 לביצוע עבודות עפר, סלילה ופיתוח, והקמת תשתיות מים וביוב בפרויקט תמ"ל 1023" תל השומר דרום" בעיר רמת גן