קול קורא להגשת בקשות למתן היתר זמני להצבת כלים זעירים שיתופיים להשכרה במרחב הציבורי ברמת גן