קול קורא להציע הצעות למתן שירותי רכז קשרי עסקים וקהילה