קול קורא להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושא כתיבת תכולת עבודה למכרז להקמת גגות ירוקים מעל מבני ציבור ברמת גן