אטליה קוסו אלול (בקריית המוזיאונים)

מבנה קוסו אלול הקיים הממוקם ב"גן כהנא" (לא רחוק משביל יונתן ונחל הירקון ) הינו מבנה קטן ופשוט בן כ 25 מ'.

המבנה הקיים הינו למעשה רק חלק מהמבנה שלם שאושר במסגרת היתר הבניה המקורי משנת 58.

החברה מקדמת תכנון להשמשת המבנה הקיים שעומד נטוש מזה שנים אשר הוצע להפוך אותו לקיוסק שישרת את הקהל שמבלה בגן, בשביל יונתן וכמובן את תושבי המקום.

 

        •  אדריכלות – אפרת קובלסקי אדריכלים
        • ניהול הפרויקט – דבלמן פרצלינה ניהול בניה ופרויקטים 

עלות כוללת –  כחצי מיליון ₪