אשכול "חרוזים": גני ילדים וספרייה קהילתית

החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן מקדמת הקמת אשכול "חרוזים" בשכונת חרוזים הכולל 5 כיתות גן וספרייה לרווחת התלמידים והתושבים כמענה לגידול האוכלוסין הצפוי בשכונה בשנים הקרובות. מועד אכלוס: ספטמבר 2021.

אדריכל: ליואי-דבוריינסקי אדריכלים

ניהול ופיקוח: יצחק שפירא – הנדסה וניהול בע"מ

קבלן מבצע: הרי הצפון לסלילה ובניה בע"מ