בית-הספר וייצמן

החברה הכלכלית ביצעה את פרויקט הקמת האגף החדש בבית הספר וייצמן, בשטח כולל של 1900 מ"ר. האגף חובר למבנים קיימים וכולל כיתות לימוד ואולם ספורט חדיש שבמימונו השתתפו מפעל הפיס וה`טוטו`.
שם מתכנן: אבי שפייזמן שם מנהל פרויקט: חברת פורן שרם שם הקבלן: ארזי בר שדה בע"מ תקציב הפרויקט: 28 מלש"ח