בית ספר אביגור

גג סולרי בבית ספר אביגור

אישורים ומסמכים