בית ספר ארנון

גג סולרי בבית ספר ארנון

אישורים ומסמכים