בית ספר יסודי ואשכול גני ילדים "רובע עמית"

החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן מקדמת הקמת בית ספר יסודי בן 24 כיתות ואשכול 5 גני ילדים ב"רובע עמית". בית הספר וגני הילדים ייבנו ברוח התפיסות הפדגוגיות החדשניות ועל פי נהלי ותקני הבניה הירוקה.

אדריכל: שורץ-בסנוסוף אדריכלים

ניהול ופיקוח: קו פרויקט BDO