בית ספר להפרעות תקשורת

במסגרת פרויקט הקמת שכונת קריית החינוך, מתוכננת הקמתו של בית ספר להפרעות תקשורת, בקצה הצפון מערבי של השכונה.
החברה הכלכלית ביקשה להעביר את תכנון וביצוע פרויקט זה לאחריותה.