בקרה על תכניות ותמ"ל (ועדות תכנון מגורים לאומי)

החברה הכלכלית מובילה את פרויקט בחינת תכניות הותמ"ל בתיאום מול גורמי התכנון בעירייה, מנהל התכנון ומהנדסת העיר.
בהתאם לממצאי ההליך תפעל החברה להעברת השגות תכנוניות במסגרת ההליך התכנוני (בשלב ההתנגדות).