המוזיאון לאמנות וקריית המוזיאונים

החברה הכלכלית מובילה פרויקט נרחב של הקמת קריית מוזיאונים ייחודית שתהווה מוקד משיכה תרבותי משמעותי לעיר וכן עוגן לפיתוח האזור לטובת ציבור תושבי העיר ומבקריה. כחלק מפרויקט זה ישופץ ויורחב מבנה המוזיאון הקיים, שהינו מבנה היסטורי לשימור, ויוצגו בו בנוסף לתצוגות קבע של אומנות ישראלית גם תצוגות קבע חדשות, כגון אמנות רוסית ע"ש מריה ומיכאל צייטלין, וכן אוסף כהנא ותצוגות מתחלפות.
בסמוך למוזיאון תוקם קריית המוזיאונים שתכלול את שטחי בית כהנא, בית קונסוננט, בית רפפורט, מבנה גנים ונוף, אטליה קוסו אלול ושטחי בית בני עקיבא. שם מתכנן: אדריכלות – אפרת קובלסקי אדריכלים; אדריכלות נוף – ברויידא מעוז אדריכלים שם מנהל פרויקט: דבלמן פרצלינה ניהול בניה ופרויקטים שם הקבלן: י.ע.ז חברה לפיתוח ובנייה בע״מ תקציב הפרויקט: 47 מיליון ₪