העתקת הכניסה לספארי

המרכז הזואולוגי רמת-גן הממוקם המרכז העירוני של מדינת ישראל, כולל 1,000 דונם של טבע כמעט פראי, ובו האוסף הגדול ביותר של בעלי חיים במזרח התיכון. במסגרת שיפור הגישה לספארי והסטת התנועה מאזור המגורים, מתוכננת העתקתו של כביש הכניסה לספארי לכביש 461, מול הכניסה לפארק אריאל שרון.
החברה הכלכלית תקדם תכנון מפורט וביצוע הפרויקט, לאחר בחירת חלופת התכנון הרצויה על ידי הנהלת העיר.