ניהול בית עסק קמעונאי במבנה עלית

בנין עלית הישן המועמד לשימור, משמש את בית הספר למקצועות העיצוב `שנקר`, וממוקם על ציר דרכים מרכזי ושוקק תנועה.
החברה הכלכלית פועלת לפרסום מכרז לאיתור זכיין אשר יכשיר את המקום לשימוש קמעונאי בעל קונספט ייחודי, המתאים לאופי מתחם הבורסה.