הקמת תשתית סיבים אופטיים

בכוונת עיריית רמת גן לפרוס תשתית סיבים אופטיים לאורך הצירים הראשיים בעיר על ידי ביצוע חריצה בכביש.
תשתית זו תשמש כרשת תקשורת אופטית בבעלות העירייה, ובכך תביא לשיפור התקשורת הדיגיטלית של מוסדות העיר והעירייה, להפחתת עלויות תפעול שוטפות, ליצירת מקור הכנסה נוסף, לשיפור השירות לתושב ועוד.
החברה הכלכלית נבחרה להוביל את הפרויקט ובוחנת כעת את החלופות השונות לביצוע.
תקציב הפרויקט: פרויקט יזום