חניון היצירה DBOT

החברה הכלכלית, בהובלת מנהלת הבורסה, מקדמת הקמת חניון תת קרקעי במתכונת של DBOT מתחת לתוואי רחוב היצירה בתחם הבורסה, אשר יספק מענה למצוקת החניה במתחם. פרויקט זה ישולב, בביצוע עבודות השיפוץ והחידוש הצפויות בעתיד ברחוב היצירה.
בדיקה העלתה כי קיימת התכנות תכנונית לפרויקט זה בשיטת DBOT, שיכלול חניון של 300 מקומות חנייה. בדיקה כלכלית תבוצע במהלך שנת 2019.