חניון הרקון, מתקני חניה

החברה הכלכלית פועלת למציאת פתרונות חניה חדשניים במענה למצוקת החניה במתחם הבורסה וברחבי העיר. החברה הכלכלית התקשרה עם חברת סמארט פרקינג לצורך עריכת פיילוט להצבת מתקני חניה ("קרוסלה") ברחוב הרקון בבורסה. בסיום תקופת הפיילוט , תבחן החברה פרסום מכרז להצבת מתקנים נוספים ברחבי העיר.
שם חברה מתפעלת: סמארט פרקינג