חניון זמני ברחוב היוזמה

החברה הכלכלית אחראית על הקמתו והפעלתו של חניון זמני ברחוב היוזמה, ובו 32 מקומות חניה, בשטח בו יקום מבנה ציבור וחניון תת קרקעי בעתיד.
שם חברה מתפעלת: IPI