חניון מנורה

על מנת למקסם את הפוטנציאל הכלכלי שבנכסים העירוניים, פרסמה החברה הכלכלית מכרז למתן הרשאה זמנית לשימוש במגרש בבעלות העירייה ברחוב היוזמה במתחם הבורסה, למטרת חניון פרטי, וזאת עד לבחירת זוכה במכרז DBOT להקמת פרויקט ציבורי מניב במתחם ותחילת עבודות הפיתוח בפרויקט.
במכרז זה זכתה חברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ.