חניון רכב כבד במתחם האצטדיון

שטחי החניה מסביב לקניון איילון מנוהלים על ידי העירייה בסימון חניה כחול לבן. לבקשת העירייה, איתרה החברה הכלכלית שטח מתאים באזור אותו ניתן להכשיר כחניון לרכבים כבדים.
החברה ערכה בדיקת היתכנות ראשונה לפרויקט, והנושא נמצא כעת בדיון ובדיקה מול גורמי העירייה.