חניונים בפארק

במסגרת תכנית לחידוש המרחב הציבורי בפארק הלאומי רמת-גן, מתכננת העירייה להפוך את החניונים המקיפים את הפארק לחניונים מוסדרים בתשלום. פרויקט זה מצוי בהליך בדיקה באשר להשפעת השינוי על תושבי השכונות הסמוכות לפארק. בדיקה מקדמית, בהתייחס לשניים מתוך חמשת החניונים הסובבים את הפארק, העלתה כי קיימת כדאיות כלכלית.
הפרויקט, ככול ויקבל את האישורים הנדרשים, ינוהל על ידי החברה הכלכלית ויבוצע באמצעות מכרז במתכונת יזמית.