כיכר רמב"ם DBOT – ככר עירונית וחניון תת קרקעי

החברה הכלכלית מופקדת על פרויקט דגל בעיר, להקמת כיכר עירונית ברחבה השוכנת ברחוב ביאליק, מול בניין העירייה.
הכיכר תתחבר לשדרות הילד ולמבנה העירייה ותיצור רצף אורבני במרכז העיר. הפרויקט כולל הקמת חניון גדול ומרכזי מתחת לכיכר, ובכך לספק מענה למצוקת החניה הגדולה הקיימת באזור, ובנוסף, לאפשר גישה למרכז העיר ולמוקדים החשובים הפועלים בה.
החברה הכלכלית השלימה תכנון לפרסום מכרז, כולל את הקמת החניון ובניית "כיכר העיר" בשיטת DBOT. המכרז יפורסם לאחר קבלת כל האישורים הדרושים.
שם מתכנן: דרמן ורבקל אדריכלות
שם מנהל פרויקט: אינג` רובי רון
תקציב הפרויקט: 70 מיליון ש"ח