מבנה וחניון היוזמה DBOT ברחוב היוזמה

במיקום מבוקש במתחם הבורסה בין הרחובות ז`בוטינסקי, היוזמה והרי הגלעד, קיים שטח של כ-3 דונם בבעלות עירונית. בדיקת היתכנות כלכלית שהובילה החברה הכלכלית, מצאה כי קיימת היתכנות להקמת פרויקט בשטח זה אשר יכלול מבנה ציבורי חינוכי, מבנה מסחרי וחניון ציבורי תת קרקעי הכולל כ 300 מקומות חנייה.
ביולי 2018 פרסמה החברה הכלכלית מכרז לביצוע הפרויקט בשיטת DBOT.
שם מתכנן: ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע"מ
שם מנהל פרויקט: סקטון ניהול ויזמות בע"מ
תקציב הפרויקט: 70 מיליון ש"ח